Thứ Sáu , 10:43, Ngày 24/05/2019

Pháp luật và cuộc sống

5.600 văn bản được ban hành trái pháp luật

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, đã có hơn 5.600 văn bản trái pháp luật được ban hành.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM cho rằng, các văn bản này không chỉ tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, an ninh xã hội mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện quyền con người, quyền công dân vốn đã được Hiến định.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu.

Việc ban hành văn bản trái pháp luật làm ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch; ảnh hưởng đến trật tự, kỷ cương trong ban hành, thi hành văn bản quy phạm pháp luật; Do vậy, các đơn vị cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu nói: "Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật hiện nay vẫn còn một số vướng mắc bất cập. Việc phát hiện những văn bản pháp luật chưa kịp thời, trong khi đó khi xử lý một số văn bản trái luật nhất là khắc phục hậu quả và chúng ta xử lý trách nhiệm của cơ quan và người ban hành văn bản vẫn còn hạn chế. Chúng ta phải xử lý theo hướng xem xét trách nhiệm của những cơ quan cá nhân ban hành văn bản trái pháp luật, chúng ta có chế tài. Nhẹ thì xử lý kỷ luật, xử lý hành chính và thậm chí là xử lý hình sự".

Nguồn : VOV

Tin Liên quan

Tags : luật sư văn bản trái pháp luật ban hành Bộ Tư pháp

Tin Pháp luật tiếp theo

Tin Pháp luật mới nhất