'Thổi phồng' công dụng khẩu trang 'thần thánh' lọc bụi mịn PM2.5 đến 95%

Đánh vào tâm lý người tiêu dùng về chỉ số ô nhiễm không khí ở mức báo động, những chiếc khẩu trang "thần thánh" đang được tung hô trên thị trường với khả năng lọc bụi mịn đến 95%.