Vách đá 30 năm đẻ trứng một lần ở Trung Quốc

Vách đá đẻ trứng nằm trên ngọn núi phía đông nam Trung Quốc thường tạo ra những tảng đá tròn lớn và nặng tới 300 kg.