Thứ Ba , 22:44, Ngày 25/06/2019

Pháp luật và cuộc sống

Đắk Nông: Hủy bỏ quyết định chấm dứt dự án của HTX Hợp Tiến

Ngày 10/10, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông đã ra Quyết định số 88/QĐ-SKH về việc giải quyết khiếu nại của Hợp tác xã Nông nghiệp DV - TM Hợp Tiến (HTX Hợp Tiến).

Trước đó, ngày 27/6/2018, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 63/QĐ-SKH về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp và quản lý bảo vệ rừng đối với HTX Hợp Tiến. 

Cho rằng Quyết định số 63/QĐ-SKH hoàn toàn không phù hợp với điều kiện thực tế, cơ sở để ban hành Quyết định là không khách quan nên ngày 10/7/2018, HTX Hợp Tiến đã gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh Đắk Nông, Sở Kế hoạch và Đầu tư để khiếu nại. Đồng thời, HTX Hợp Tiến cũng đề nghị các ban ngành huỷ bỏ Quyết định này.

Quyết định số 88/QĐ-SKH về việc giải quyết khiếu nại của Hợp tác xã Nông nghiệp DV - TM Hợp Tiến.

Ngày 20/8, tại trụ sở làm việc của UBND huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 376/QĐ- TTCP ngày 28/5/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ đã làm việc với đại diện HTX Hợp Tiến. Tại đây, Đoàn Thanh tra yêu cầu đại diện HTX Hợp Tiến cung cấp các tài liệu liên quan đến hồ sơ pháp lý dự án, các văn bản có liên quan đến thực hiện dự án của HTX.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện HTX trình bày những khó khăn, bất cập mà HĐX gặp phải trong quá trình thực hiện dự án. Cụ thể, HTX và những hộ dân mua bán đất rừng tự do trong dự án xảy ra tranh chấp và HTX không thể thực hiện triển khai toàn bộ dự án.

Bên cạnh đó, sau khi xem xét Đơn khiếu nại của HTX Hợp Tiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông xét thấy, ngoài những lý do chủ quan của nhà đầu tư thì cũng còn một số nguyên nhân khách quan từ các cơ quan quản lý nhà nước (Sở TN&MT, Sở NN&PTNT) khiến tiến độ thực hiện dự án bị ảnh hưởng.

Do đó, để tạo điều kiện cho HTX Hợp Tiến lập hồ sơ xin giãn tiến độ thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định hủy bỏ Quyết định số 63/QĐ-SKH về việc chấm dứt hoạt động dự án quản lý, bảo vệ rừng và đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp theo mô hình tập thể đối với HTX này.

Đồng thời, yêu cầu HTX Hợp Tiến lập hồ sơ xin giãn tiến độ đầu tư theo quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, tiến hành rà soát, điều chỉnh dự án. Trên cơ sở hồ sơ xin giãn tiến độ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo đúng quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày Quyết định 88/QĐ-SKH của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông có hiệu lực, nếu không nhận được hồ sơ xin giãn tiến độ đầu tư của HTX Hợp Tiến thì Sở Kế hoạch và Đẩu tư sẽ chấm dứt toàn bộ hoạt động của dự án.

Như chúng tôi đã thông tin, HTX Hợp Tiến được thành lập từ năm 2006 với ngành nghề kinh doanh là quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng; khai thác và chế biến gỗ xây dựng; sản xuất đồ mộc gia dụng; thu mua nông sản, mua bán phân bón thuốc bảo vệ thực vật.

Ngày 10/3/2016, HTX Hợp Tiến được UBND tỉnh Đắk Nông ban Quyết định giao hơn 1.215 ha đất, rừng (trong đó có hơn 645 ha rừng và gần 570 ha là đất không rừng).

Đến ngày 11/4/2016, UBND tỉnh có văn bản số 1449/UBND-NN về việc cắm mốc ranh giới khu vực dự án của HTX Hợp Tiến gửi Sở TNMT, Sở NNPTNT.

Sau khi được giao đất, HTX tiến hành làm hàng ranh giới; cắm mốc bê tông để phân biệt ranh giới đất của HTX được UBND tỉnh cho thuê thì phát sinh tranh chấp với các hộ dân.

Ngày 24/5/2016, UBND tỉnh có văn bản gửi Sở TNMT, Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện Đắk G’long về việc xử lý chống người thi hành công vụ và bàn giao đất, giao rừng ngoài thực địa cho HTX thực hiện dự án.

Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất của người dân vẫn chưa được giải quyết dứt điểmnhưngUBND tỉnh và huyện Đắk G’long lại gửi nhiều văn bản yêu cầu HTX tạm dừng tổ chức sản xuất.

Đến ngày 27/6/2018, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông ra Quyết định số 63/QĐ-SKH, yêu cầu HTX Hợp Tiến chấm dứt hoạt động dự án Quản lý, bảo vệ rừng và đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp theo mô hình tập thể với lý do HTX Hợp Tiến đã vi phạm Điểm g, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư.

Cao Ánh - Duy Phong

Nguồn : Gia đình & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : quyết định HTX chấm dứt dự án Đắk Nông

Tin Kinh doanh tiếp theo

Tin Kinh doanh mới nhất