Thứ Năm , 17:00, Ngày 20/06/2019

Pháp luật và cuộc sống

Dấu hiệu 'nhóm lợi ích' thần tốc giành quyền kiểm soát tại VEAM?

Trong một động thái vội vàng đến mức khó hiểu, ông Ngô Văn Tuyển, Phó Tổng Giám đốc được giao thay ông Trần Ngọc Hà, Tổng Giám đốc (TGĐ), phụ trách VEAM, đã được bổ nhiệm là Quyền TGĐ.

Ông Trần Ngọc Hà được HĐQT VEAM bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc (TGĐ) với thời hạn 5 năm và mới chỉ bị tạm dừng điều hành VEAM từ ngày 8/8/2018 cho đến hết năm 2018 theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, chưa hề bị bãi nhiệm nhưng trong một động thái vội vàng đến mức khó hiểu, ông Ngô Văn Tuyển, Phó Tổng Giám đốc vừa được giao thay ông Trần Ngọc Hà, phụ trách VEAM, đã được bổ nhiệm là Quyền TGĐ.

Quyết định tạm dừng nhiệm vụ Tổng Giám đốc đối với ông Hà.

Đảng ủy Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (VEAM) có văn bản gửi cấp trên đề nghị sớm hoàn thiện chức danh Tổng Giám đốc VEAM cũng như một số vấn đề về nhân sự tại đây. Điều đáng nói là ông Trần Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy hiện tại bị đình chỉ chức danh Tổng Giám đốc từ tháng 8/2018 và người tạm quyền là ông Ngô Văn Tuyển vừa qua cũng đã có một số vi phạm như bổ nhiệm nhân sự trái nghị quyết Đảng ủy và ra nước ngoài khi chưa được phép của Bộ Công Thương.

Ông Tuyển được đánh giá thế nào? 

Từ năm 2011 - 2013, ông Ngô Văn Tuyển được giao làm nhiệm vụ làm Phó Tổng Giám đốc VEAM phụ trách kinh doanh. Các vấn đề trong kinh doanh đã nảy sinh, cụ thể: "ở thời điểm năm 2011 - 2013, nguồn vốn của ngân hàng rất khan hiếm, lãi suất các ngân hàng huy động từ 14-18%/năm. Do vậy, các doanh nghiệp muốn vay vốn phải đáp ứng cơ chế đảm bảo rất chặt chẽ nên rất khó tiếp cận nguồn vốn và lãi suất thực chất để các doanh nghiệp vay được vốn của các ngân hàng với lãi suất dao động từ 21-27%/năm.

Lợi dụng VEAM sẵn tiền, với chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách chỉ đạo kinh doanh thương mại, ông Ngô Văn Tuyển đã tham mưu cho Tổng Giám đốc lúc đó là ông Lâm Chí Quang, đã chỉ đạo các đơn vị thành viên và trực tiếp thực hiện những thương vụ kinh doanh kỳ lạ.

Theo đó, ông Tuyển đã chỉ đạo Vetranco với danh nghĩa phối hợp kinh doanh thương mại với phương thức dùng tiền của VEAM mua hàng trả ngay rồi bán chịu cho doanh nghiệp tư nhân trả chậm với lợi nhuận tính trên doanh thu và trên vốn sử dụng rất thấp chỉ khoảng 2% trên doanh thu và khoảng 10% trên vốn sử dụng, chỉ tương đương 2/3 lãi suất tiền gửi ngân hàng và tương đương 2/5 lãi suất nếu vay của Ngân hàng, thực chất đây là hình thức trá hình cho tư nhân vay tiền với lãi suất thấp mà không có cơ chế đảm bảo, việc kinh doanh kiểu này kéo dài suốt từ 2011-2013 thì thiệt hại của VEAM là rất lớn.

Tân Phó Tổng Giám đốc Lê Đức Doanh là người như thế nào?

Phần đánh giá bản thân của ông Lê Đức Doanh trong hồ sơ.

Sau khi bị Công ty Honda từ chối, ngày 1/6 năm 2018 VEAM đã có công văn số 379/VEAM-BPĐDVNN do ông Bùi Quang Chuyện, trưởng nhóm quản lý vốn nhà nước (QLVNN), Chủ tịch HĐQT gửi Bộ Công Thương xin bổ sung một Phó Tổng Giám đốc tại Tổng công ty.

Ngày 12/6/2018 Bộ Công Thương đã có công văn số 4662/BCT-TCCB do Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải ký theo đó, nhất trí về chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc theo đề nghị của VEAM và yêu cầu VEAM thực hiện qui trinh bổ nhiệm cán bộ theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ của VEAM. Ông Hải cũng là người có liên quan đến vụ bổ nhiệm thần tốc Phó trưởng ban 389 Vũ Hùng Sơn mà báo chí đã tốn không ít giấy mực và Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo làm rõ.

Ba ngày sau, ngày 15/6 ông Trần Ngọc Hà, Tổng Giám đốc đã có tờ trinh số 30/TTr-VEAM gửi HĐQT về việc bổ nhiệm cán bộ. Trong tờ trinh nêu rõ: “Thể hiện sự nhất trí của nhóm đại diện chủ sở hữu 88,47% vốn điều lệ trong Tổng công ty (đây là vốn Nhà nước) đề nghị bổ nhiệm ông Doanh là Phó Tổng Giám đốc”.

Công văn chấp thuận bổ sung ông Lê Đức Doannh làm Phó Tổng Giám đốc VEAM do ông Bùi Quang Chuyên ký gửi Bộ Công Thương.

Ngày 16/6 HĐQT VEAM đã ban hành nghị quyết số 26/NQ-HĐQT chấp thuận chủ trương bổ nhiệm và triển khai qui trinh bổ nhiệm ông Doanh.

Ngày 18/6 ông Chuyện ký văn bản số 427/VEAM-HĐQT gửi Đảng ủy Tổng công ty xin ý kiến về việc bổ nhiệm ông Doanh. Cũng trong ngày này, ông Chuyện ký giấy mời họp số 426/GM-VEAM gửi tới HĐQT, lãnh đạo các phòng ban, Đảng, đoàn, các công ty thành viên, liên doanh..ngày 21/6 họp về việc lấy phiếu tín nhiệm để xem xét bổ nhiệm ông Doanh.

Tuy nhiên cuộc họp này vĩnh viễn không thể triển khai vì trong nội bộ HĐQT có nhều thành viên không đồng ý. Lo lắng sự việc đổ bể, ngày 20/6 ông Chuyện lại có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị chỉ đạo, hướng dẫn để HĐQT triển khai thực hiện bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đảm bảo qui định.

Nguồn : SHTT

Tin Liên quan

Tags : tín dụng bảo lãnh Veam thất thoát

Tin Kinh doanh tiếp theo

Tin Kinh doanh mới nhất