Hưng Thịnh Golden Land: Đất vàng không ngại lửa?

Vừa qua trên các phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải nội dung liên quan đến dự án Hưng Thịnh Golden Land (tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).