'Queen of the year' đêm hội của những ‘nữ hoàng’ Mini Garden Cosmetics

Đánh dấu mốc son đáng nhớ cho 3 năm nỗ lực và phát triển, ngày 04/01 vừa qua, sự kiện “Queen of the year” đã được diễn ra tại Hà Nội trong không khí vô cùng rộn ràng chào mừng Mini Garden Cosmetics tròn 3 tuổi.