Dự kiến kéo dài đường sắt Cát Linh - Hà Đông tới Xuân Mai, tăng thêm 20km

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông) dự kiến sẽ được kéo dài từ Hà Đông đến Xuân Mai, chiều dài khoảng 20 km, theo hướng Quốc lộ 6, bố trí depot tại Xuân Mai.