Điểm lại những gói thầu tiền tỉ nhưng tiết kiệm 'bạc lẻ' tại Sở GTVT Thanh Hóa

Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa phê duyệt hàng loạt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án công trình giao thông tiền tỉ sát giá kỳ lạ, chỉ từ vài trăm tới vài triệu đồng.