Thứ Năm , 17:09, Ngày 20/06/2019

Pháp luật và cuộc sống

Golf Thiên Đường có đủ năng lực thực hiện dự án Golf Paradise?

Viện dẫn nhiều văn bản quy phạm hết hiệu lực, những căn cứ pháp lý mà Công ty CP phát triển Golf Thiên Đường đưa ra để lập dự án sân Golf Paradise đang được nhiều người quan tâm.

Trong hồ sơ thuyết minh về dự án, phần căn cứ pháp lý để lập dự án là vô cùng quan trọng và mang tính quyết định. Thế nhưng, điều kì lạ là nhà đầu tư dự án sân golf Paradise đã viện dẫn nhiều văn bản quy phạm hết hiệu lực để lập hồ sơ thuyết minh như: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; Luật PCCC năm 2001; Luật Du lịch năm 2005;…

Văn bản chấp thuận phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch sân Golf 36 lỗ do UBND tỉnh Hà Nam giao cho Công ty Cổ phần phát triển Golf Thiên Đường.

Cùng các Nghị định như, Nghị định 113/2009/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư; Nghị định 29/2011/NĐ-CP về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; Nghị định 23/2006/NĐ-CP về thi hành luật bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định 108/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, Nghị định số 26/2011/NĐ-CP sửa đổi nghị định 108/2008/NĐ-CP.

Ngoài ra, bản thuyết minh còn liệt kê ra hàng loạt các Quy chuẩn Việt Nam đã hết hiệu lực làm căn cứ pháp lý. Việc áp dụng căn cứ không đúng sẽ dẫn đến việc tính toán tổng mức đầu tư không chính xác.

Hệ quả có thể minh chứng ở hồ sơ thuyết minh này, nhà đầu tư đã viện dẫn văn bản số 1776/VP – BXD ngày 19/8/2007 của Bộ Xây dựng quy định định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng công bố kèm theo văn bản; văn bản số 1777/VP-BXD ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng quy định định mức dự toán xây dựng công trình – phần lắp đặt công bố kèm theo; văn bản số 1778/VP-BXD ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng quy định định mức dự toán xây dựng công trình - phần khảo sát, công bố kèm theo; và Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, công bố kèm theo; Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng…

Phần diện tích đất nông nghiệp được quy hoạch làm sân golf tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Dự án khủng…năng lực tượng trưng?

Dự án sân Golf Paradise 36 hố và Khu vực phụ trợ được xây dựng tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng do Công ty cổ phần phát triển golf Thiên Đường đề xuất. Dự án dự kiến sẽ sử dụng 190ha đất, bao gồm các công trình sân golf và biệt thự. Về hiện trạng, khu đất này có 7,8ha là đất vật liệu xây; 6,6ha đất hoạt động khoáng sản; 2,3ha đất cơ sở sản xuất kinh doanh; 1,4ha đất nghĩa trang; 10,7ha đất giao thông; 4,9ha đất thủy lợi; 17,2ha đất rừng trồng; 79,0ha đất mặt nước nuôi trồng thủy sản; và 60,0ha đất núi đá.

Tổng mức đầu tư  cho dự án dự kiến là 3.230 tỷ đồng, trong đó xây dựng là 1.573, 6 tỷ đồng; mua sắm thiết bị là 195,7 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng và thuê đất là 734,5 tỷ đồng; quản lý dự án và tư vấn xây dựng là 176,9 tỷ đồng; dự phòng và vốn lưu động là 285,4 tỷ đồng; lãi vay là 263,6 tỷ đồng.

Vì vậy, nếu được tính theo văn bản quy phạm còn hiệu lực thì có lẽ chi phí cho quản lý dự án và tư vấn xây dựng không phải là con số là 176,9 tỷ đồng và tổng mức đầu tư liệu có phải là 3.230 tỷ đồng?

Theo tìm hiểu của PV, Công ty Cổ phần phát triển golf Thiên Đường là doanh nghiệp mới được thành lập vào ngày 11/4/2016 trên cơ sở góp vốn từ Công ty TNHH Bất động sản Phú Cường, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Thành Công, Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Kim Ngân. Từ ngày thành lập, bà Vũ Thị Phương Hoa vừa là Kế toán trưởng vừa là chủ tịch Hội đồng quản trị.

Văn bản số 2547/BTC – ĐT ngày 06/03/2019 của Bộ Tài chính đã chỉ rõ, theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán năm 2016, 2017 thì tại thời điểm 31/12/2017 vốn sở hữu của Công ty là 210 triệu đồng.

Vậy, đối với vốn sở hữu của như trên, Công ty Cổ phần phát triển golf Thiên Đường có đủ năng lực để thực hiện dự án sân golf Paradise? Không biết UBND tỉnh Hà Nam và các đơn vị Sở ngành của tỉnh có biết rõ năng lực thực sự của Công ty Cổ phần phát triển golf Thiên Đường cũng như tính khả thi của Dự án có vốn "khủng" lại được giao cho một đơn vị có năng lực mang tính "tượng trưng"? 

Trao đổi với PV, đại diện lãnh đạo Sở KH&ĐT Hà Nam cho biết: “Dự án đang trong giai đoạn trình các cấp xin ý kiến để trình Thủ tướng cấp quyết định chủ trương đầu tư, nhưng trước khi được cấp văn bản pháp lý quan trọng này, nhà đầu tư phải được tỉnh Hà Nam và các bộ ngành liên quan phê duyệt, nhiều hạng mục như báo cáo đánh giá tác động môi trường, đấu giá…theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin...

Kiều Hiến

Nguồn : Khỏe 365

Tin Liên quan

Tags : Golf Thiên Đường Golf Paradise căn cứ pháp lý

Tin Kinh doanh tiếp theo

Tin Kinh doanh mới nhất