Thứ Năm , 17:11, Ngày 20/06/2019

Pháp luật và cuộc sống

Hậu Giang: Hàng loạt sai phạm tại Chi cục THA huyện Vị Thủy

Đoàn Kiểm sát Viện KSND tỉnh Hậu Giang vừa tiến hành kiểm tra và chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quá trình thi hành án tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Vị Thủy.

Theo kết luận số 34/KL-VKS-P11 ngày 21/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang, cho thấy Chi cục thi hành án dân sự huyện Vị Thủy đã để xảy ra các sai phạm liên quan đến tình hình tài chính và nghiệp vụ thi hành án.

Chi cục thi hành án dân sự huyện Vị Thủy nơi xảy ra vụ việc.

Cụ thể là việc Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy không hoàn trả số tiền tạm ứng chi phí cưỡng chế mặc dù đã thực hiện thi hành án xong. Trong đó, từ ngày 1/10/2010 đến ngày 14/3/2018, Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Vị Thủy đã tạm ứng tiền chi phí cưỡng chế 66 vụ với tổng số tiền tạm ứng là 149.177.800 đồng.

Thế nhưng, ngoài 34 vụ với số tiền tạm ứng là 84.217.065 đồng chưa được thi hành án xong thì có 03 vụ số tiền tạm ứng 1.245.000 đồng không được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy theo dõi là do Chấp hành viên nào thụ lý và đã thi hành án xong hay chưa.

Riêng 29 vụ với số tiền tạm ứng 63.715.735 đồng đã thi hành án xong. Tuy nhiên, có 4 vụ tạm ứng 11.013.500 đồng, hồ sơ thể hiện đã kết chuyển thu hoàn tạm ứng nhưng kế toán đơn vị vẫn theo dõi dư nợ. Còn lại 25 vụ số tiền tạm ứng 52.702.235 đồng đã thi hành xong nhưng Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự huyện Vị Thủy vẫn không hoàn trả số tiền tạm ứng cưỡng chế này.

Ngoài việc không hoàn trả số tiền tạm ứng cưỡng chế thì kế toán của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy còn dùng bút toán khống để tạm ứng chi phí cưỡng chế và xử lý giảm số dư quỹ thi hành án.

Theo đó, số dư cuối kỳ trong bảng cân đối tài khoản về các khoản tạm giữ chờ xử lý (TK336) Chi cục báo cáo đến ngày 14/3/2018 chênh lệch với số dư tạm thu còn tồn xử lý là 914.148.085 đồng.

Qua kiểm tra phát hiện kế toán đã dùng phương pháp ghi 9 bút toán, (TK3361 có số thứ tự 08, 09, 39, 598, 745, 874, 901; TK3362, số thứ tự 01; TK3365, số thứ tự 01), để giảm tiền mặt trên báo cáo phân tích số dư trên tài khoản, 9 bút toán nêu trên có ghi họ tên của đối tượng có nghĩa vụ hoặc quyền lợi nhưng lại không có địa chỉ không có hồ sơ, không chứng từ theo dõi chi.

 Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Minh Luân

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : Hậu Giang sai phạm tiền tạm ứng cưỡng chế thi hành án

Tin Pháp luật tiếp theo

Tin Pháp luật mới nhất