Sóc Sơn (Hà Nội): Dân 10 năm sống trong ô nhiễm, chính quyền 'bó tay'!

Do kết quả phân tích của các cơ sở này vượt chỉ tiêu về quy chuẩn chất thải dưới 10% nên không phải là cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và UBND huyện Sóc Sơn không thể cưỡng chế di dời được.