Doanh nhân Lưu Vĩnh Hòa: 'Việt Nam là quê hương thứ 2 của tôi'

Hơn 20 năm sống và làm việc tại quê hương đất Việt, đối với doanh nhân Lưu Vĩnh Hòa, quốc tịch Hồng Kông (Trung Quốc), nơi đây đã trở thành quê hương thứ 2 của đời ông.