Vụ kiểm tra Công ty TNHH Motel Minh Trang, TP.HCM: Luật sư nói gì?

Khi kiểm tra Công ty TNHH Motel Minh Trang, vì chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự nên doanh nghiệp chưa hoạt động, sau đó DN đã nộp bản chính theo yêu cầu nhưng Công an quận vẫn gửi Giấy mời DN đến làm việc...