Nam Định: Vì sao người dân thôn Dương Hồi kháng cáo Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh?

Người dân thôn Dương Hồi cho rằng các nhận định trong Bản án sơ thẩm chưa thỏa đáng, chưa xem xét một cách khách quan các căn cứ pháp luật trong vụ án hành chính và đã tiến hành kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.