Thứ Ba , 22:44, Ngày 25/06/2019

Pháp luật và cuộc sống

Phú Thọ: Phát hiện nhiều sai phạm tại Đại học Hùng Vương

Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến thu, chi tài chính và sai phạm từ chỉ định thầu đến nghiệm thu công trình xây dựng cơ bản tại đại học Hùng Vương.

Chưa đảm bảo đúng quy định trong thu, chi tài chính

Ngày 14/01/2019, Thanh tra tỉnh Phú Thọ ban hành Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND về việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính; thực hiện các nghĩa vụ thuế, phí với ngân sách nhà nước (NSNN); mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) tại trường Đại học Hùng Vương (ĐH Hùng Vương).

Đại học Hùng Vương.

Cụ thể, về công tác thu chi tài chính, thực hiện các nghĩa vụ thuế, phí với ngân sách nhà nước, kết luận chỉ rõ một số chứng từ làm thêm giờ còn thiếu bảng chấm công, giấy báo làm thêm giờ; chứng từ chi thiếu chữ ký của người nhận tiền; chi phí tiếp khách khi đi công tác; thanh toán chi phí hỗ trợ cho cán bộ tham gia hội nghị chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010, Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính. Một số khoản thu sự nghiệp như: Tiền ký túc xá, tiền thu các lớp liên kết đào tạo còn nợ đọng. ĐH Hùng Vương chưa thu, thanh quyết toán dứt điểm theo tiến độ, hợp đồng đã ký.

Bên cạnh đó, một số chứng từ làm thêm giờ còn thiếu bảng chấm công, giấy báo làm thêm giờ, chứng từ chi thiếu chữ ký của người nhận tiền. Chi phí tiếp khách khi đi công tác, thanh toán chi hỗ trợ cho cán bộ tham gia hội nghị thì chưa đảm bảo quy định của Bộ Tài chính.

Trong công tác liên kết đào tạo, một số khoản thu thực hiện còn chưa đảm bảo số thu theo tiến độ và hợp đồng ký giữa 2 bên. Cụ thể, lớp cao học khóa 25 ngành Quản lý kinh tế liên kết với Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, có thời gian đào tạo 2 năm (từ tháng 5/2016), theo báo cáo của trường, đến ngày 15/8/2018 (thời điểm đã kết thúc thời gian đào tạo), các khoản kinh phí phát sinh vẫn chưa được thanh toán, quyết toán đầy đủ, kê khai thuế theo quy định. Tiền phụ trội (phần thu Trường ĐH Hùng Vương được thu để chi cho công tác tổ chức, quản lý lớp, số thu 3trđ/sinh viên) hiện còn 9 sinh viên chưa nộp tiền, trong đó có 6 sinh viên là cán bộ, viên chức của Trường có đơn xin miễn giảm, 3 sinh viên hiện chưa nộp tiền.

Mặt khác, số tiền 8% trích lại từ thu học phí Học viện Nông nghiệp phải thanh toán cho Trường ĐH Hùng Vương là 191.520.000đ. Theo báo cáo của Trường, đến ngày 15/8/2018 đã thanh quyết toán 84.240.000đ, còn lại 107.279.680đ chưa được thanh toán. Do đó chưa thực hiện kê khai doanh thu, nghĩa vụ thuế theo quy định.

Tại lớp cao học khóa 26 ngành Quản lý kinh tế liên kết với Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, có thời gian đào tạo 2 năm từ tháng 5/2017, nhưng đến ngày 15/8/2018 (kết thúc năm học thứ nhất), tiền phụ trội của năm học thứ nhất còn 38/57 sinh viên chưa nộp với số tiền chưa thu được là hơn 171 triệu đồng.

Bên cạnh đó, một số khoản thu có tính chất sự nghiệp, nhưng ĐH Hùng Vương không hạch toán tăng thu mà hạch toán vào thu hộ, chi hộ là không đúng quy định với tổng số tiền thu phát sinh trong 2 năm là hơn 107 triệu đồng.

Hơn nữa, ĐH Hùng Vương chưa lập Quỹ học bổng khuyến khích học tập mà trực tiếp chi tiền học bổng cho sinh viên từ nguồn thu học phí. Số chi học bổng cho sinh viên từ nguồn học phí pháp lệnh trong 2 năm 2016, 2017 chưa đảm bảo đủ tỷ lệ tối thiểu 8% số thu học phí theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Về việc thực hiện nghĩa vụ thuế, phí với NSNN, ĐH Hùng Vương cũng chưa thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT đối với các khoản thu sự nghiệp (bán hồ sơ mời thầu, bán thanh lý tài sản…) phát sinh năm 2016, 2017.

Chia nhỏ gói thầu để được tự quyết toán?

Qua kiểm tra một số công trình và hạng mục công trình xây dựng cơ bản do ĐH Hùng Vương làm chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh Phú Thọ kết luận: Một số hạng mục công trình còn thi công chậm tiến độ theo hợp đồng đã ký, chậm phê duyệt quyết toán theo quy định của Bộ Tài chính. Việc phê duyệt quyết toán chưa chính xác dẫn đến tăng giá trị quyết toán so với giá trị thực hiện. Còn có công trình cải tạo sửa chữa chưa phát huy tốt hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

ĐH Hùng Vương đã chỉ định nhà thầu thực hiện các gói thầu sửa chữa nhỏ có giá trị dưới 500 triệu để được tự quyết định thực hiện và phê duyệt quyết toán. Tuy nhiên, có công trình đã cũ và xuống cấp việc sửa chữa nhỏ lẻ không phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư như công trình cải tạo sửa chữa nhà ký túc xá B3, B4 cơ sở thị xã Phú Thọ.

Một số hạng mục công trình thi công còn chậm tiến độ theo hợp đồng gồm: Thi công xây dựng san nền các nhà C,D,E,G và xây dựng nhà D1; Thi công xây dựng nhà D2, C1, C2 khoa Nông Lâm; Cải tạo tầng âm nhà N01; San nền một phần khoa Đại học sư phạm; Cải tạo, sửa chữa Trung tâm hành chính hiệu bộ…

ĐH Hùng Vương còn thực hiện việc phê duyệt quyết toán một số công trình chưa chính xác dẫn đến tăng giá trị quyết toán so với giá trị thực hiện với số tiền gần 93 triệu đồng. Một số công trình còn chậm phê duyệt quyết toán theo quy định của Bộ Tài chính như công trình: Cải tạo tầng âm nhà N01; Nhà xưởng sơ chế, sấy dược liệu, sửa chữa nhà xưởng để kho lạnh và hệ thống điện nước thực hiện đề tài khoa học cấp nhà nước.

Thanh tra tỉnh Phú Thọ đề nghị Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương quản lý chặt chẽ, đầy đủ, đảm bảo chứng từ đối với các khoản chi phát sinh từ nguồn NSNN, nguồn thu sự nghiệp, nguồn thu hộ học sinh sinh viên; tăng nguồn thu sự nghiệp, giảm thu hộ chi hộ năm 2016, 2017 hơn 100 triệu đồng. Trích đầy đủ quỹ học bổng cho học sinh sinh viên theo quy định Bộ GD&ĐT. Thực hiện việc kê khai nghĩa vụ thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản thu phát sinh kịp thời theo quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những thiếu sót tồn tại trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng, đảm bảo sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển cũng như chất lượng thi công xây dựng công trình. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình. Thu hồi nộp vào NSNN hơn 94 triệu đồng.

Ông Đỗ Khắc Thanh, Chánh văn phòng trường ĐH Hùng Vương trả lời báo chí.

Ngày 28/5, ông Đỗ Khắc Thanh, Chánh văn phòng trường ĐH Hùng Vương cho biết, nhà trường đã kiểm điểm các bộ phận liên quan đến những dấu hiệu sai phạm mà Thanh tra tỉnh chỉ ra. Đến ngày 30/6 trường ĐH Hùng Vương sẽ có báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh Phú Thọ.

PV

Nguồn : Khỏe 365

Tin Liên quan

Tags : sai phạm Phú Thọ đại học Hùng Vương

Tin Pháp luật tiếp theo

Tin Pháp luật mới nhất