Long Biên – Hà Nội: Nhiều nhà xưởng xây dựng trái phép?

Người dân phường Thạch Bàn phản ánh về công trình xây dựng nhà ông Bùi Bá Tình và bà Chu Thị Thoa tại khu tái định cư Đồng Sổ xây dựng vượt phép và một loạt nhà xưởng không phép xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp tại ngõ 3 Thạch Bàn.