Sai phạm tại nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng: Ban hành kết luận để xử lý triệt để

07/11/2019 14:25

Căn cứ vào nội dung biên bản kiểm tra và kiến nghị của đoàn kiểm tra, Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt đã ban hành văn bản chỉ đạo xử lý với những sai phạm đối với nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã vào cuộc xác minh và phản ánh về công trình sai phạm tại nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng tại địa chỉ số 1 Triệu Việt Vương, phường 4, thành phố Đà Lạt của gia đình ông Nguyễn Minh Tiến. Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND TP Đà Lạt đã lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành xác minh làm rõ. 

Nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng nơi có hàng loạt công trình vi phạm.

Cụ thể: Ngày 30/10/2019, UBND TP. Đà Lạt đã ban hành văn bản số 6221/UBND-NC về việc xử lý kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh, trật tự xây dựng, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý bảo vệ rừng và các vấn đề khác liên quan đối với nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng dựa trên báo cáo ngày 20/9/2019 của đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của chủ tịch UBND TP. Đà Lạt (Đoàn kiểm tra liên ngành 2545) và kết quả kiểm tra đối với nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng của gia đình ông Nguyễn Minh Tiến tại địa chỉ số 01 Triệu Việt Vương, phường 4, TP. Đà lạt. Do đó, UBND TP. Đà Lạt thống nhất với nội dung kiểm tra và kiến nghị của Đoàn kiểm tra liên ngành 2545 tại báo cáo nêu trên với các nội dung:

Văn bản kết luận về công trình sai phạm tại nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng.

Về lĩnh vực xây dựng:

Tại thời điểm kiểm tra cho thấy chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng, cải tạo mở rộng các hạng mục công trình, bao gồm: 13 hạng mục công trình với tổng diện tích xây dựng là 2.736,8m2 tại một phần thửa đất số 147, 148, 165, 166, 180, 181, tờ bản đồ số 4, phường 4, thành phố Đà Lạt. Hiện các công trình này đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 thì các thửa đất này thuộc quy hoạch đất du lịch hỗn hợp (DLHH) và đất công viên cảnh quan (CVCQ); Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 03 tháng 04 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thì các thửa đất này thuộc quy hoạch đất Trụ sở khác (TSK); không phù hợp đất ở để được phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ.

Hành vi xây dựng, cải tạo mở rộng công trình không có giấy phép mà theo quy định phải có giấy phép quy định tại Khoản 1, Điều 89, Luật Xây dựng.

Hành vi xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt quy định tại điểm a khoản 7 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Chủ sử dụng là ông Nguyễn Minh Tiến không phối hợp làm việc với đoàn công tác, UBND phường 4 cũng không xác định được thời điểm vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Minh Tiến nên không đủ cơ sở để xác định thời điểm vi phạm hành chính.

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 5 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính: “Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở là 02 năm”. Công trình có thời điểm thi công và đưa vào sử dụng đến nay đã quá 02 năm, do đó không ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 11, Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ, buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 7 điều này. Ngày 06/8/2019, UBND thành phố Đà Lạt đã ban hành Quyết định số 3249/QĐ-KPHQ “Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả” đối với ông Nguyễn Minh Tiến do đã có hành vi vi phạm hành chính tại khu vực nhà hàng trên đỉnh đồi trăng tại số 1 Triệu Việt Vương, phường 4, thành phố Đà Lạt.

Về lĩnh vực đất đai:

Tại thời điểm kiểm tra cho đến nay vẫn chưa xác định được thời điểm vi phạm. Tuy nhiên xác định hành vi vi phạm như sau:

Hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Căn cứ khoản 1 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính thuộc khu vực đất nhà hàng trên đỉnh đồi trăng đã hết thời hiệu xử phạt đói với hình thức phạt tiền, nhưng buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 7, khoản 5 Điều 10 Nghị định số 102/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

 Về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng:

Tại thời điểm kiểm tra cho đến nay vẫn chưa xác định được thời điểm vi phạm. Tuy nhiên xác định hành vi vi phạm như sau:

- Lấn, chiếm đất rừng phòng hộ với diện tích 1.884,04m2, vi phạm khoản 2, Điều 10, Nghị định số 102/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Xây dựng 04 khối công trình trái phép với diện tích 747,05m2 trong đó: xây dựng trên đất lâm nghiệp là 410m2.

Căn cứ điểm b, Khoản 1, Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì các hành vi vi phạm đã nêu trên thuộc trường hợp không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tuy nhiên vẫn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 7 và khoản 5 Điều 10 của Nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Về hoạt động kinh doanh:

Đội Cảnh sát Kinh tế - CATP Đà Lạt xác định hành vi vi phạm hành chính đối với Nhà hàng trên Đỉnh Đồi Trăng – Đ/c: 01 Triệu Việt Vương – P4 – Đà Lạt như sau:

+ Hành vi vi phạm về: “Không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định”. Được quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 11, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về lĩnh vực bảo vệ môi trường (khung phạt quy định từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng).

+ Hành vi vi phạm về: “Gây khó khăn cho công tác điều tra, nghiên cứu, kiểm soát, đánh giá hiện trạng môi trường và hoạt động công vụ của người có thẩm quyền”. Được quy định tại Điểm a Khoản 1, Điều 47, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về lĩnh vực bảo vệ môi trường (khung phạt quy định từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng).

+ Hành vi vi phạm về: “Không lập hồ sơ quản lý, theo dõi phòng cháy và chữa cháy”. Được quy định tại Khoản 2, Điều 29 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy (khung phạt quy định từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng).

Từ những kết quả kiểm tra nêu trên, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung như sau:

Giao UBND phường 4:

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm thành phố mời ông Nguyễn Minh Tiến làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai theo quy định tại 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 7, khoản 5 Điều 10 Nghị định số 102/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai và lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 7, khoản 5 Điều 10 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành biện pháp buộc khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Minh Tiến theo Quyết định số 3249/QĐ-KPHQ ngày 06/8/2019 của UBND thành phố Đà Lạt.

Giao Công an thành phố Đà Lạt: Lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu UBND thành phố xử lý đối với những hành vi vi phạm trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh đối với chủ Nhà hàng Trên Đỉnh Đồi trăng theo quy định.

 Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố thông qua Thanh tra thành phố trước ngày 25/11/2019.

Giao Thanh tra thành phố: Theo dõi, đôn đốc các đơn vị nêu trên thực hiện các nội dung theo chỉ đạo tại văn bản này; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30/11/2019.

Trên đây là những nội dung kết luận và yêu cầu xử lý của UBND TP. Đà Lạt đối với công trình vi phạm đang tôn tại.

Đồng thời, ngày 04/11/2019 UBND thành phố cũng đã có văn bản số 6333/BC-UBND báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng về kết quả kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm tại khu vực nhà hàng Trên Đỉnh Đồi Trăng.

Báo sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến mới của vụ việc để thông tin đến bạn đọc.

Hà Nội: Nhà hàng bia Hải Gia ngang nhiên hoạt động trên mặt hồ Tây? Hà Nội: Nhà hàng bia Hải Gia ngang nhiên hoạt động trên mặt hồ Tây?

Trong khi tất cả các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng nổi tại Hồ Tây buộc phải thực hiện di dời theo đúng quy định, thì nhà hàng bia Hải Gia lại ngang nhiên hoạt động, bất chấp lệnh cấm...

P. Vân Phú (Việt Trì- Phú Thọ): Nhà hàng xây dựng trái phép ngang nhiên hoạt động P. Vân Phú (Việt Trì- Phú Thọ): Nhà hàng xây dựng trái phép ngang nhiên hoạt động

Nhà hàng Bồng Bềnh Quán (Phường Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ) được xây dựng trái phép trên đất công ích nhưng không hề bị xử lý mà vẫn ngang nhiên hoạt động khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Ban Pháp luật
Nguồn Kinh doanh và Pháp luật