Đất Mũi mùa xuân này

Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, mùa khởi đầu bao khát vọng và hứa hẹn. Sức xuân không chỉ trong sức sống của vạn vật thiên nhiên đâm chồi nảy lộc, mà còn là sức sống trường tồn của lịch sử... Xuân này về với đất Mũi, tim tôi rạo rực lạ thường...