Nhiều viên chức Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp khốn khổ vì 'bị giải quyết' nghỉ việc không lương

Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp thuộc Bộ Công thương đã kí ban hành nhiều quyết định có dấu hiệu vi phạm Luật Viên chức khi buộc viên chức phải nghỉ việc không hưởng lương.