Chủ nhật, 03:49, Ngày 24/03/2019

Pháp luật và cuộc sống

  • Tin tức về chủ đề "trái pháp luật"

    trái pháp luật - phapluatcuocsong cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề trái pháp luật.

  • 5.600 văn bản được ban hành trái pháp luật

    5.600 văn bản được ban hành trái pháp luật

    Theo thống kê của Bộ Tư pháp, đã có hơn 5.600 văn bản trái pháp luật được ban hành.