Phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội): Khó khăn của người dân trong vùng thoát lũ

Trước thực trạng dân số cơ học tăng nhanh, lại có thêm một số đơn vị chuyên ngành chức năng đóng quân, phường Phúc Xá đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức trong việc thoả mãn những nhu cầu và đi lại cho người dân.