Hồ Chí Minh và những ngày đi tìm đường cứu nước

Ở bến Nhà Rồng - TP.HCM có một khu di tích quy tập những hình ảnh về cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi từ nơi đây, ngày 5/6/1911, một người thanh niên yêu nước Việt Nam tên là Nguyễn Tất Thành đã quyết định ra đi tìm đường cứu nước.