Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Chủ nhật, 02/01/2022 08:10 (GMT+7)

4 quy định mới cán bộ, công chức, viên chức cần biết từ hôm nay

Ngày 1/1/2022 là ngày nhiều chính sách mới được áp dụng, trong đó có một số chính sách mà cán bộ, công chức, viên chức cần lưu ý.

1. Lùi cải cách tiền lương

4 quy định mới cán bộ, công chức, viên chức cần biết từ hôm nay

Theo tinh thần của Nghị quyết 27 năm 2018, khi cải cách tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được áp dụng các bảng lương mới bằng số tiền cụ thể căn cứ vào vị trí việc làm, tính chất phức tạp của công việc, gồm:

- Bảng lương chức vụ (nếu cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo từ địa phương đến Trung ương).

- Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ.

Tuy nhiên, Nghị quyết 34/2021/QH15 nêu rõ:

Lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội; ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.

Như vậy, do cải cách tiền lương nên việc áp dụng bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức cũng bị lùi lại. Công chức, viên chức vẫn áp dụng bảng lương theo hệ số và mức lương cơ sở như hiện nay.

2. Không tăng lương cơ sở

Từ 1/7/2019 trở về trước, năm nào lương cơ sở cũng tăng. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài từ năm 2020 đến nay, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức cũng không tăng từ thời điểm 1/7/2019.

Lương cơ sở 2022 hiện vẫn chưa có thông tin sẽ tăng hay không cũng như cơ quan có thẩm quyền cũng chưa ban hành bất kỳ văn bản nào về việc có tăng lương cơ sở năm 2022 không.

Do đó, nhiều khả năng, năm 2022 này, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ không tăng mà tiếp tục áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2019 trở đi theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

3. Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức mới nhất

Vì chưa có thông tin về mức lương cơ sở 2022 cũng như chính thức lùi cải cách tiền lương nên năm 2022 này, lương cán bộ, công chức, viên chức vẫn được tính theo công thức:

Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở (1,49 triệu đồng/tháng)

4. Tăng tuổi nghỉ hưu

Theo khoản 1 Điều 31, khoản 1 Điều 60 Luật Cán bộ, công chức và khoản 1 Điều 46 Luật Viên chức, tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Ngoài ra, theo Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được điều chỉnh tăng theo lộ trình. Theo đó, năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức sẽ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn so với năm 2021, cụ thể:

- Cán bộ, công chức, viên chức nam: Từ đủ 60 tuổi 6 tháng (trong khi năm 2021, tuổi nghỉ hưu của đối tượng này là 60 tuổi 3 tháng).

- Cán bộ, công chức, viên chức nữ: Từ đủ 55 tuổi 8 tháng (trong khi năm 2021, tuổi nghỉ hưu của đối tượng này là 55 tuổi 4 tháng).

Như vậy, năm 2022, tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức đã bị tăng thêm tương ứng 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ.

Cùng chuyên mục

Các quy định người đi thuê nhà cần biết
Thuê nhà là một trong những giao dịch khá phổ biến trên thực tế, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, không ít trường hợp người đi thuê phải chịu thiệt khi phát sinh tranh chấp với chủ nhà vì không nắm rõ những quy định pháp luật liên quan.

Tin mới

Học phí bậc đại học tăng mạnh trong năm tới
Mức độ tăng mạnh học phí bậc đại học được thể hiện rõ trong Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế thu chi, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, và chính sách miễn, giảm học phí... trong lĩnh vực đào tạo.