Hotline: 0981 144 100 Email: bbt.phapluat@gmail.com
Thứ năm, 15/04/2021 23:47 (GMT+7)

Bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bàn giao nhiệm vụ Tổng Thanh tra Chính phủ cho ông Đoàn Hồng Phong.

Ngày 15/4, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã diễn ra lễ bàn giao nhiệm vụ của Tổng TTCP giữa đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng TTCP.

null

Phát biểu tại lễ bàn giao, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh: Những năm gần đây, TTCP và ngành thanh tra đã có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ đối với những nhiệm vụ, yêu cầu do Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao.

Có được những kết quả to lớn là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự hỗ trợ giúp đỡ của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực lớn của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của TTCP cũng như toàn ngành thanh tra. Đây là kết quả, thành tích đáng mừng góp phần tích cực trong chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới TTCP cần triển khai thực hiện, đó là tiếp tục tập trung quan tâm đến công tác xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật nói chung, trong đó, đặc biệt quan tâm hoàn thiện các quy định liên quan đến hoạt động của TTCP và ngành thanh tra, như sớm hoàn chỉnh, trình dự thảo Đề án sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội; quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra đã được phê duyệt trong năm 2021, đặc biệt là quan tâm xử lý và giải quyết các cuộc thanh tra phức tạp, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, có tính lan tỏa lớn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tổng TTCP Đoàn Hồng Phong chúc mừng đồng chí Lê Minh Khái đã được Đảng phân công, Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, xin hứa nguyện sẽ đem hết sức mình với tinh thần "thiết diện, vô tư", cùng tập thể lãnh đạo TTCP đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn; kế thừa và phát huy những thành tựu to lớn mà ngành thanh tra đã đạt được qua các thời kỳ. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân giao phó...

Cùng chuyên mục

Tin mới