Quảng cáo sản phẩm là nhãn hiệu dinh dưỡng số 1, Abbott Việt Nam bất chấp quy định pháp luật?

Chưa được cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và giấy xác nhận quảng cáo đối với sản phẩm Glucerna, công ty Abbott Nutrition Việt Nam vẫn ngang nhiên quảng cáo sản phẩm Glucerna là nhãn hiệu dinh dưỡng số 1.