Phòng khám Đông y Sinh Long Đường - Thương hiệu Đông y Gia truyền nổi tiếng lâu đời

Ngày 10/1/2021 vừa qua, phòng khám Đông y Sinh Long Đường đã vinh dự nhận giải thưởng “Thương Hiệu Đông y gia truyền nổi tiếng lâu đời” do Viện nghiên cứu văn hóa và phát triển phối hợp cùng hội chống hàng giả bảo vệ thương hiệu Hà Nội tổ chức.