Cẩn trọng thông tin quảng cáo Xoan Rico, Tràng Phục Linh Plus trên một số website

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa đưa ra thông tin cảnh báo cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xoan Rico và Tràng Phục Linh Plus trên một số website và mạng xã hội.