Thuốc tẩy giun Fugacar có dấu hiệu làm giả?

Vừa qua, báo nhận được đơn của bà Vũ Thị Thịnh phản ánh thuốc tẩy giun Fugacar có dấu hiệu bị làm giả, không đảm bảo chát lương, không đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm.