Ngọn tháp kỳ quặc này là gì mà dù có vẻ cực kỳ dễ đổ, người ta cứ xây nó tràn lan khắp thế giới?

Sở hữu vẻ bề ngoài kì quặc, trông lại còn dễ bị đổ và khi đổ thì ít nhiều cũng sẽ gây nguy hiểm cho con người và cơ sở vật chất xung quanh. Vậy mà những ngọn tháp này vẫn cứ tồn tại.