Nghi vấn Cty CP xây lắp công trình 478 gian lận để trúng thầu tiền tỷ?

Theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải đề xuất một số vị trí nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.