Làm rõ năng lực tài chính của Vietravel Airlines trước khi cấp phép

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Vietravel Airlines làm rõ năng lực tài chính trước khi cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho doanh nghiệp này.