Vì sao Công ty Trường Sinh trúng thầu Bạch Mai và nhiều bệnh viện lớn?

Dịch vụ của Công ty Trường Sinh tỏa khắp các bệnh viện lớn. Nếu tính từ khi chưa chia tách, doanh nghiệp này cung cấp suất ăn cho hơn chục bệnh viện, trong đó rất nhiều bệnh viện lớn tuyến cuối tại Hà Nội.