Bão số 9: Tin tức cập nhật mới nhất

Bão Molave đã vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm nay ảnh hưởng đến đất liền nước ta.