Ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Các chỉ số cảnh báo ô nhiễm không khí ở Hà Nội luôn ở mức cao, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân.