Ô nhiễm không khí tại Hà Nội kéo dài và không có khoảng giảm

Các chỉ số cảnh báo ô nhiễm không khí ở Hà Nội luôn ở mức cao, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân.