Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 gây tranh cãi

Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều đang là chủ đề để phụ huynh bàn luận vì có nhiều bài học gây tranh cãi.