Sạt lở núi ở Quảng Trị hơn 20 cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp

Cập nhật tin tức mới nhất về vụ sạt lở núi ở Quảng Trị làm hơn 20 cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bị vùi lấp.