Vụ đèo Mã Pí Lèng

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang từng yêu cầu UBND huyện Mèo Vạc kiểm tra, đôn đốc triển khai thi công Điểm dừng chân hẻm vực Tu Sản Mã Pí Lèng nhưng chủ đầu tư lại làm thành một công trình 7 tầng đồ sộ với chức năng tổng hợp nhà nghỉ, nhà hàng, cà phê…