Đất thải từ dự án Ecohome 3 Golden Time đi về đâu?

Thời gian gần đây dư luận bức xúc về việc xử lý rác thải xây dựng tại dự án Ecohome 3 không đúng quy định. Kéo theo đó là tình trạng xe quá tải, quá khổ hoành hành.