Dừng tổ chức Lễ hội Gióng năm 2020

Dừng tổ chức Lễ hội Gióng năm 2020; Tổ chức cuộc thi trực tuyến vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề "Bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch Covid-19"; Phát động cuộc thi luận văn nghiên cứu văn học Nhật Bản… là những thông tin văn hóa nổi bật tại Hà Nội.