Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ năm, 22/07/2021 10:34 (GMT+7)

Gang thép Thái Nguyên (TIS) lãi 110 tỷ đồng trong 6 tháng, gấp 7 lần cùng kỳ

Trong đó quý 2/2021 Tisco lãi sau thuế gần 66 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ.

CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco – mã chứng khoán TIS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 3.553 tỷ đồng, tăng 29,4% so với quý 2/2020. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn chỉ 22,8% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 322 tỷ đồng, tăng 178% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 4,2% lên 9,1%.

tm-img-alt

Trong quý chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi phí lãi vay giảm 15 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 25 tỷ đồng. Tính đến hết quý 2/2021 Tisco còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.523 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 1.940 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng đột biến từ 48 tỷ đồng lên 209 tỷ đồng, tương ứng tăng 161 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do công ty trích lập các khoản dự phòng hơn 147 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Những nguyên nhân trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế còn 65,6 tỷ đồng, gấp 6 lần lợi nhuận đạt được quý 2 năm ngoái. Lượng hàng tồn kho đến cuối quý 2 còn 1.525 tỷ đồng, tăng 269 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

tm-img-alt

Thép Thái Nguyên và các doanh nghiệp ngành thép nói chung vừa trải qua giai đoạn kinh doanh thuận lợi khi giá thép liên tục tăng từ cuối năm 2020 đến nay. Nhờ vậy không chỉ các doanh nghiệp ngành thép lãi lớn, mà giá cổ phiếu thép cũng liên tục tăng giai đoạn vừa qua.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021 Tisco đạt 6.558 tỷ đồng doanh thu, tăng 33,7% so với nửa đầu năm ngoái và hoàn thành 50% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 134 tỷ đồng, vượt xa chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 110 tỷ đồng, gấp 7 lần lợi nhuận đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020.

Cùng chuyên mục

Tin mới