Hoa nào cho vợ những người lính đã ngã xuống khi đi cứu nạn Rào Trăng?

Vợ lính, nghĩa là phải tự mình lo liệu mọi chuyện để chồng yên tâm công tác, là thường trực nỗi lo bất trắc có thể ập đến lúc nào. Vợ lính, nghĩa là gồng mình lo cho gia đình khi chồng không trở về...