Dừng toàn bộ xe khách, xe du lịch, taxi trên cả nước

Trong 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4, dừng hoạt động vận chuyển các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, taxi, xe buýt trên cả nước, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ... - công văn hỏa tốc của Bộ Giao thông nhấn mạnh.