Nữ Phó Khoa sản bệnh viện huyện đầu độc cháu nội đứng trước nhiều tình tiết tăng nặng

Việc thừa nhận đã 2 lần bơm thuốc diệt chuột vào sữa rồi cho cháu nội bị bại não uống, bà Lệ còn có thể đứng trước các tình tiết tăng nặng quy định tại điểm e, k khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017