Kẻ sát hại sư thầy và nữ phật tử ở ngôi chùa Bình Thuận khai lấy 750 triệu đồng

Tâm khai sau khi sát hại sư thầy và nữ phật tử ở ngôi chùa Quảng Ân thì lục lọi lấy trộm 750 triệu đồng rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, công an chỉ mới tìm được 250 triệu đồng, nửa tỷ còn lại vẫn chưa tìm thấy.