Cán bộ ngân hàng NCB tiếp tay cho 'siêu lừa' hơn 400 tỷ đồng như thế nào?

Theo điều tra, Nguyễn Thị Hà Thành dùng số tiền hơn 400 tỷ đồng lừa của các ngân hàng để mua cổ phần, xây dựng công trình tòa nhà, đáo nợ và trả gốc, lãi các khoản nợ ngoài xã hội.