Hòa Phát rót thêm 60.000 tỉ đồng vào Khu liên hợp Gang thép Dung Quất

12/02/2020 10:22

Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) dự kiến tiếp tục đầu tư tới 60.000 tỉ đồng cho dự án có quy mô 5 triệu tấn thép trong giai đoạn mở rộng tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.  

Nhà thuốc đông y gia truyền lang luận khắc tinh bệnh viêm tai giữa

Theo đó, dự án có quy mô sản xuất 5 triệu tấn thép mỗi năm, bao gồm 3 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC), 1 triệu tấn thép hình cỡ trung, 0,5 triệu tấn thép dây cuộn chất lượng cao và 0,5 triệu tấn thép tròn cơ khí chế tạo.

Tổng vốn đầu tư điều chỉnh dự kiến là 60.000 tỉ đồng, trong đó vốn cố định dự kiến là 50.000 tỉ đồng và vốn lưu động dự kiến là 10.000 tỉ đồng. Về cơ cấu vốn cố định, vốn tự có sẽ góp khoảng 30.000 tỉ đồng, sẽ được các cổ đông góp theo tiến độ triển khai dự án và được lấy từ vốn chủ sở hữu và các nguồn khác. Số còn lại 20.000 tỉ đồng sẽ được huy động từ nguồn vốn vay. 

Khu Liên hợp gang thép Hoà Phát Dung Quất sẽ có tổng vốn đầu tư 125.000 tỉ đồng. 

Về lộ trình thực hiện, Tập đoàn Hoà Phát sẽ triền khai hai phân kỳ đầu tư. Phân kỳ 1 dự kiến xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày bàn giao đất và cấp phép xây dựng. Phân kỳ 2 phấn đấu hoàn thành và hoạt động trong vòng 36 tháng kể từ khi xong Phân kỳ 1.

Khu Liên hợp Dung Quất ban đầu có công suất 4 triệu tấn, trong đó có 2 triệu tấn HRC và 2 triệu tấn thép xây dựng. Tổng vốn đầu tư ban đầu là 52.000 tỉ đồng, trong đó đầu tư tài sản cố định là 40.000 tỉ đồng, vốn lưu động 12.000 tỉ đồng.

Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/3/2019, Chủ tịch Trần Đình Long cho biết tập đoàn đã chi đầu tư cho tài cố định được điều chỉnh lên thành 50.000 tỉ đồng, chi cho vốn lưu động lên thành 15.000 tỉ đồng, tức tổng cộng tăng thêm khoảng 13.000 tỉ đồng.

Trong số này, vốn tự có của Tập đoàn Hòa Phát khoảng 25.000 tỉ đồng và vốn vay là 40.000 tỉ đồng, tổng cộng là 65.000 tỉ đồng.

Như vậy, tính cả dự án Dung Quất ban đầu và giai đoạn mở rộng sắp triển khai, tổng công suất của Hòa Phát Dung Quất dự kiến đạt 9 triệu tấn thép mỗi năm, tổng vốn đầu tư 125.000 tỉ đồng. 

Link gốc: https://kinhtemoitruong.vn/hoa-phat-rot-them-60000-ti-dong-vao-khu-lien-hop-gang-thep-dung-quat-13848.html

Nhà máy Thép Hòa Phát Hải Dương xả thải gây ô nhiễm môi trường, sao chưa xử lý? Nhà máy Thép Hòa Phát Hải Dương xả thải gây ô nhiễm môi trường, sao chưa xử lý?

Vừa qua, toà soạn nhận được đơn phản ánh của người dân về việc Nhà máy sản xuất Thép Hòa Phát Hải Dương thuộc Công ty CP Thép Hòa Phát tại xã Hiệp Sơn (Kinh Môn - Hải Dương) xả...

Nhật My
>