Trồng rừng 30 năm vẫn không được khai thác?

Thời gian qua, tại khu vực rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) quản lý, một số hộ dân kiến nghị cho họ được sở hữu sản phẩm cây rừng sau 30 năm trồng được.