Nghệ An: Dân còn nộp tiền chở rác đi, xã lại tự ý mang chất thải về?

Trước việc hàng ngàn tấn đất bùn thải được chở đến đổ gần khu dân cư. Người dân nơi đây bức xúc phản ánh “dân chúng tôi còn nộp tiền chở rác đi, sao chủ tịch xã lại mang chất thải về”?