Cận cảnh phương án cải tạo tổ hợp Mã Pì Lèng Panorama

Tổ hợp Mã Pì Lèng Panorama được tháo dỡ và cải tạo theo hướng kiến trúc truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn.