Thẩm mỹ viện Úc Châu đang quảng cáo các dịch vụ phẫu thuật trái phép, khách hàng cẩn trọng

Sở Y tế TP. HCM xác nhận nội dung quảng cáo các dịch vụ xâm lấn tại thẩm mỹ viện Úc Châu là trái phép và Thanh tra đang tổng hợp các thông tin để xử lý nghiêm sai phạm.