NTK Công Trí bán đấu giá chiếc áo dài 80 triệu do Hoa hậu Tiểu Vy trình diễn

Chiếc áo dài của NTK Công Trí do Hoa hậu Tiểu Vy trình diễn trong đêm nhạc “Đà Nẵng- Quảng Nam, Triệu con tim hướng về” được bán đấu giá 80 triệu.