Huyện Qùy Hợp: Nhức nhối nạn khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép

Nhiều năm nay, huyện Qùy Hợp (Nghệ An) là một trong những điểm nóng của tình trạng khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép ở miền núi Tây Nghệ An. Điều đáng lo ngại là thực trạng này ngày càng diễn ra phức tạp với đủ loại hình từ công khai đến bán công khai.