Đối tượng cướp ô tô, đánh CSGT, trốn cách ly dịch Covid-19 đối diện nhiều tội danh

Hành vi của Tùng là rất manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật và coi thường sức khỏe, tính mạng người khác. Với một chuỗi hành vi nguy hiểm cho xã hội như vậy thì đối tượng có nguy cơ đối diện với nhiều tội danh, đã thỏa mãn cấu thành tội phạm và phải chịu TNHS về hành vi phạm tội.