Sai phạm quản lý đất đai, xã Thanh Liệt có đang 'thả gà ra đuổi'?

Hàng ngàn m2 đất nông nghiệp được san lấp, dựng nhà xưởng... sử dụng sai mục đích. Không hiểu lý do gì, đến khi sai phạm được đưa vào sử dụng thì xã Thanh Liệt và huyện Thanh Trì mới vội vàng xử lý?!