Bệnh nhân 91 có biểu cảm lúc bác sĩ trò chuyện, rơi nước mắt khi được hỏi thăm

Từ bên trong phòng hồi sức cấp cứu bệnh nhân có các phản ứng biểu cảm khi bác sĩ trò chuyện, rơi nước mắt khi các bác sĩ, điều dưỡng hỏi thăm