'Thắt lưng buộc bụng' vì Covid-19, SHB sẽ giảm tối thiểu 1.000 tỉ đồng lợi nhuận

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa triển khai gói tín dụng quy mô 25.000 tỉ đồng nhằm hỗ trợ giảm lãi suất, phí dịch vụ cho khách hàng, chia sẻ khó khăn vì dịch vụ Covid-19. Nhà băng này sẽ cắt giảm tối thiểu 1.000 tỉ đồng lợi nhuận năm nay cùng hàng loạt biện pháp "thắt lưng buộc bụng".