Dân tiếp tục tụ tập trước nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất

Nhiều lần người dân đã kéo đến cổng nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất phản đối nhưng đến nay, tình trạng mùi hôi khét do khói thải từ nhà máy chưa hết.